Algemene Ledenvergadering 2017


Evenement gegevens


Op vrijdagavond 9 juni a.s. om 20.00 uur organiseert L.M.O. de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2017. Op deze avond zal het Hoofdbestuur de leden voorstellen om de contributie te gaan verhogen met ingang van het nieuwe seizoen (voorstel volgt), informeren  over de financiële situatie van L.M.O., de laatste stand van zaken m.b.t. het bouwen van een nieuw complex in samenwerking met IJ.v.v. de Zwervers en de visie van L.M.O. op de toekomst van de jeugd. Ook kunnen de leden al haar vragen stellen aan het Hoofdbestuur. De agenda is voorlopig als volgt:

 1. Opening en mededelingen;
 2. Terugblik voetbal seizoen 2016-2017 en vooruitblik 2017-2018:
  • Algemeen;
  • Senioren;
  • Jeugd.
 3. Nieuwbouw L.M.O.;
 4. Financieel verslag seizoen 2016-2017;
 5. Begroting seizoen 2017-2018;
 6. Voorstel verhogen contributie;
 7. Rondvraag en sluiting.