Algemene Ledenvergadering 2018


Evenementgegevens

 • Datum:

Op vrijdag 23 november om 19.00 uur vindt in de kantine van L.M.O. de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2018 plaats. De agenda is als volgt:

 • Opening en mededelingen;
 • Terugblik voetbal seizoen 2017-2018 en vooruitblik 2018-2019 en verder;
 • Issues/Ontwikkelingen (o.a. stand van zaken nieuwe accommodatie);
 • Financieel verslag seizoen 2017-2018;
 • Begroting seizoen 2018-2019 en verder;
 • Bestuursverkiezing:
  • Hoofdbestuur:
   • Verkiesbaar:
    • Rob Verkaik (algemeen lid Hoofdbestuur);
  • Jeugdbestuur:
 • Rondvraag en sluiting

Het is eigenlijk een plicht van elk lid van L.M.O. om kennis te komen nemen van de financiële situatie van de club, het reilen en zeilen binnen de diverse afdelingen, de ontwikkelingen die er spelen zoals de Rotterdamse aanpak veilig voetballen, Stadionpark, de landelijke trend prestatief voetballen op zaterdag i.p.v. zondag en over onze moeilijkheden bijvoorbeeld op het gebied van voldoende vrijwilligers en normen en waarden. Wij hopen dan ook dat deze avond druk bezocht wordt en dat er nieuwe vrijwilligers opstaan die samen met ons gaan helpen om L.M.O. gezond en vitaal te houden met een mooi toekomstperspectief.