Algemene Ledenvergadering


Evenementgegevens

  • Datum:

  1. Opening en mededelingen
  2. Terugblik voetbal seizoen 2018-2019 en vooruitblik 2019-2020 en verder
  3. Issues/Ontwikkelingen
  4. Financieel verslag seizoen 2018-2019
  5. Begroting seizoen 2019-2020
  6. Rondvraag en sluiting