Contributie seizoen 2014 – 2015: 1ste ronde

Deze week zijn de automatische incasso’s naar de bank en de facturen naar de leden verzonden voor de 1ste inning van de contributie van het seizoen 2014-2015.¬†De contributie betaal je voor een heel voetbalseizoen in 2 termijnen. Wij verzoeken¬†je vriendelijk om binnen de opgegeven betalingstermijn het bedrag te voldoen op bankrekeningnummer NL67 INGB 0003267423 ten name van Voetbalvereniging Linker Maas Oever. Meldt bij telebankieren altijd je debiteuren- en factuurnummer. Alvast bedankt voor je medewerking!!