UPDATE: 7 maart 2014 – Algemene Ledenvergadering (agenda)

Op vrijdag 7 maart om 20.00 uur vindt in de kantine van L.M.O. de algemene ledenvergadering plaats. De agenda is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Toelichting op proces Algemene Ledenvergadering
 3. Terugblik voetbal seizoen 2012-2013 en vooruitblik 2013-2014 en verder;
  • Issues;
  • Ontwikkelingen;
 4. Financieel verslag seizoen 2012-2013;
 5. Begroting seizoen 2013-2014;
 6. Verhogen contributie met € 10,- m.i.v. seizoen 2014-2015;
 7. Bestuursverkiezing:
  • Hoofdbestuur:
   • Herkiesbaar:
    • Fred Dorst (voorzitter);
    • Marcel van der Meulen (secretaris);
    • Haike Hauck (lid van het bestuur);
   • Verkiesbaar:
    • Roberto Riesmeijer (penningmeester);
    • Danny Riesmeijer (lid van het bestuur – 2de penningmeester)
    • Jeroen de Held (lid van het bestuur – Terreinen;
  • Jeugdcommissie – toelichting op functioneren Jeugd en Jeugdcommissie:
   • Verkiesbaar:
    • Michel Collet (jeugdvoorzitter);
    • Jacqueline v.d. Steen (jeugdsecretaris);
    • Miranda van Klaveren (wedstrijdsecretaris);
    • Simone Dinius (wedstrijdsecretaris);
 8. Rondvraag en sluiting

Het is eigenlijk een plicht van elk lid van L.M.O. om kennis te komen nemen van de financiële situatie van de club, het reilen en zeilen binnen de diverse afdelingen, de ontwikkelingen die er spelen zoals de Rotterdamse aanpak veilig voetballen, Stadionpark, de landelijke trend prestatief voetballen op zaterdag i.p.v. zondag en over onze moeilijkheden bijvoorbeeld op het gebied van voldoende vrijwilligers en normen en waarden. Wij hopen dan ook dat deze avond druk bezocht wordt en dat er nieuwe vrijwilligers opstaan die samen met ons gaan helpen om L.M.O. gezond en vitaal te houden met een mooi toekomstperspectief.