Agenda Algemene Leden Vergadering L.M.O. 2016

logo_blueOp vrijdagavond 28 oktober a.s. om 20.00 uur organiseert L.M.O. de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2016. Een belangrijk evenement voor alle leden van L.M.O. omdat het Hoofdbestuur de leden dan informeert over o.a. de financiële situatie van L.M.O., de ontwikkelingen m.b.t. het bouwen van een nieuw complex in samenwerking met IJ.v.v. de Zwervers en de leden kunnen al haar vragen stellen aan het Hoofdbestuur. De agenda is als volgt:

 1. Opening en mededelingen;
 2. Terugblik voetbal seizoen 2015-2016 en vooruitblik 2016-2017:
  • Algemeen;
  • Jeugd.
 3. Nieuwbouwplannen L.M.O. en IJ.v.v. de Zwervers;
 4. Financieel verslag seizoen 2015-2016;
 5. Begroting seizoen 2016-2017;
 6. Bestuursverkiezing:
  • Verkiesbaar: Danny Riesmeijer (penningmeester);
 7. Rondvraag en sluiting.

Bewaren