Algemene Ledenvergadering 2017 verplaatst naar september

Om diverse redenen heeft het Hoofdbestuur van L.M.O. besloten om de Algemene Ledenvergadering van 2017 te verplaatsen naar september. Vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering worden binnenkort wel alle leden van L.M.O. via de site www.rvvlmo.nl geïnformeerd over het voorstel om de contributie met ingang van het seizoen 2017-2018 te gaan verhogen. Houdt de site dus goed in de gaten!