Artikel Mario Papavoine – Hoofdsponsor L.M.O. en voorzitter RVVH

Onderstaand een artikel over Mario Papavoine. Mario is met zijn onderneming Van Pelt en Schreijer al jaren (hoofd)sponsor van L.M.O.. Daarnaast is Mario al 14 jaar voorzitter van RVVH. In het artikel gaat Mario o.a. in op zijn band met L.M.O. en de manier waarop hij invulling geeft aan zijn voorzitterschap. Tot slot constateert hij een aantal ontwikkelingen die ons, L.M.O., ook zorgen baren. Kortom: interessant artikel om te lezen.