Betaal je contributie voor 15 november en voorkom extra kosten!

De leden die nog niet de eerste termijn van de contributie van het seizoen 2013-2014 hebben betaald, verzoeken wij dringend dit wel voor 15 november a.s. te doen. Na 15 november zullen wij een herinnering sturen voor het betalen van de contributie verhoogd met € 15,- administratiekosten. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen. Als uit onze administratie blijkt dat je de contributie nog steeds niet betaald hebt, dan wordt de betaling overgedragen aan het incassobureau Flanderijn. Flanderijn brengt naast de verschuldigde contributie en de administratiekosten ook incassokosten van minimaal € 40,- in rekening. Je kunt vanaf dat moment ook niet meer deelnemen aan wedstrijden. Wij vertrouwen erop dat het allemaal niet zover komt en dat alle leden van L.M.O. de contributie op tijd betalen.

Heb je geen factuur ontvangen, vragen over de  of wil je een betalingsregeling afspreken, stuur dan een mail naar secretaris@rvvlmo.nl.