ClubCollect is gestart met innen contributie L.M.O.

ClubCollect is in opdracht van L.M.O. gestart met het innen van de contributie van het seizoen 2015 – 2016. ClubCollect zal via SMS en email contact opnemen met alle leden. De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en email. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Hier kunt u kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig. Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zullen hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/nl/legal/privacystatement.

ClubCollect is een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Het samenwerkingsverband tussen L.M.O. en ClubCollect levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor de leden is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester Roberto Riesmeijer. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.