Contributie L.M.O.

Alle leden van L.M.O. die contributieplichtig zijn, hebben kort geleden een factuur ontvangen of de contributie is automatisch geïncasseerd. Wij verzoeken de leden die een factuur hebben ontvangen om binnen 30 dagen te betalen. Na 30 dagen zullen wij een herinnering sturen voor het betalen van de contributie verhoogd met € 15,- administratiekosten. De betalingstermijn van deze factuur is wederom 30 dagen. Als uit onze administratie blijkt dat u de contributie nog steeds niet betaald heeft, dan wordt de betaling overgedragen aan het incassobureau Flanderijn. Flanderijn brengt naast de verschuldigde contributie en de administratiekosten ook incassokosten van minimaal € 40,- in rekening. U kunt vanaf dat moment ook niet meer deelnemen aan wedstrijden. Wij vertrouwen erop dat het allemaal niet zover komt en dat alle leden van L.M.O. de contributie op tijd betalen. Heeft u naar aanleiding van de factuur vragen of wilt u een betalingsregeling afspreken, stuurt u dan een mail naar secretaris@rvvlmo.nl.