Contributie nog niet betaald? Aanmaning met extra kosten volgt snel!

Met ingang van 1 oktober is ClubCollect gestart met de inning van de contributie van L.M.O.. Helaas hebben nog niet alle leden hun contributie betaald.

Heb jij je contributie nog niet betaald? Dan ontvang je spoedig een aanmaning van ClubCollect en hiervoor worden extra kosten (€ 10,-) in rekening gebracht.

Na het verstrijken van de betaaltermijn van de aanmaning, zal ClubCollect de namen van alle leden die dan nog niet betaald hebben overdragen aan Incassobureau Flanderijn. Incassobureau Flanderijn zal de desbetreffende leden ook een aanmaning sturen, waarbij ook incassokosten (€ 48,40) worden gevorderd. Daarnaast kun je niet meer deelnemen aan wedstrijden van L.M.O. tot je de contributie en alle bijkomende kosten hebt betaald.

Maar waarom zou je het zover laten komen? Je bent lid van een voetbalvereniging en neemt deel aan trainingen en wedstrijden. Je weet dus ook dat je hiervoor contributie moet betalen. Kom gewoon op tijd je verplichtingen na en voorkom voor jezelf en L.M.O. vervelende situaties!!