Contributie seizoen 2014 – 2015: 1ste ronde

Deze week zijn de automatische incasso’s naar de bank en de facturen naar de leden verzonden voor de 1ste inning van de contributie van het seizoen 2014-2015. De contributie betaal je voor een heel voetbalseizoen in 2 termijnen. Wij verzoeken je vriendelijk om binnen de opgegeven betalingstermijn het bedrag te voldoen op bankrekeningnummer NL67 INGB 0003267423 ten name van Voetbalvereniging Linker Maas Oever. Meldt bij telebankieren altijd je debiteuren- en factuurnummer. Alvast bedankt voor je medewerking!!