Gezocht: twee ouders

Gezocht:

  • Twee ouders die bereid zijn om in de Gedragscommissie plaats te nemen en gevraagd en ongevraagd zaken te behandelen die verband houden met het gedrag op en rond LMO. Respect voor elkaar begint bij jezelf, maar moet ook worden bewaakt.
  • Een trainer die tijd en energie wil steken in de Gedragscommissie.
  • Een andere vrijwilliger die als onafhankelijk lid in de Gedragscommissie wil zitting nemen.

Wie durft en wil, en heeft een beetje tijd over voor LMO? De bedoeling is de Gedragscommissie meer vorm te geven en vooral ook simpel en eenvoudig te laten functioneren zonder dat het iedereen veel tijd moet kosten. Wel snel en adequaat kunnen handelen, maar dat moet iedere voetballer. Op zijn Rotterdams, geen woorden maar daden, dus geen ellenlange vergaderingen, maar snel maatregelen kunnen nemen.

Kandidaten kunnen zich melden bij het het hoofdbestuur, jeugdbestuur en/of jeugdvoorzitter.

Meer informatie: https://rvvlmo.nl/normen-en-waarden/gedragscommissie/