In memoriam: Freek Legen

Geschokt hebben wij kennis moeten nemen dat na een kortstondig ziekbed op maandagavond 23 januari Freek Legen is overleden. Freek is 65 jaar oud geworden.

Freek is een vrijwilliger van L.M.O. en de vader van Michel Legen, speler van de Veteranen en assistent trainer van L.M.O. 1.

In 2003 is Freek begonnen aan zijn trainerscarrière bij L.M.O. als trainer van L.M.O. A1. Tot 2011 heeft Freek diverse jeugdteams van L.M.O. getraind en heeft hij ook regelmatig assistent trainers van de selectie vervangen bij afwezigheid.

Na 2011 deed Freek een stapje terug als trainer, maar hij nam geen afstand van het voetbalspelletje. Als trouwe supporter bezocht hij elke week de wedstrijden van Michel en al snel nam hij de rol van leider van het team op zich. Tot aan de laatste wedstrijd van de Veteranen verzorgde Freek het digitale wedstrijdformulier, de wissels en dronk hij na de wedstrijd een biertje met de Veteranen in de kleedkamer en de kantine. Met de opstelling bemoeide Freek zich niet meer. Dat gezeur over wie waar moet spelen en wissel moet staan had hij lang genoeg moeten oplossen. Freek genoot nu van het voetbal en de groepsdynamiek. Ook als de Veteranen het even niet meer wisten en het minder gezellig werd op het veld, kon Freek met een simpele opmerking over het niveau en het gebrek aan trainingsarbeid het spelletje voor elke Veteraan weer relativeren. Maar een scheidsrechter die een waardeloze beslissing tegen L.M.O. nam, kon nog wel van onderuit uit de zak krijgen van Freek.

Freek was onlangs met pensioen gegaan en had aangegeven dat wanneer de gezondheid van zijn vrouw het toe zou laten, hij zich zou gaan aansluiten bij de werkploeg. Het heeft dus niet zover mogen komen.

Freek, bedankt voor je inzet voor L.M.O., je gezelligheid en kritische blik die ons vooruit geholpen heeft.

Wij wensen Michel, Vera, zijn echtgenoot, zoon, de kleinkinderen en verdere familie en vrienden heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke periode.

Indien de familie dit wenst volgt de informatie over de uitvaart van Freek op een later moment.

Bewaren

Bewaren

Bewaren