Jeugdbestuur zoekt vrijwilligers

atentieOproep aan alle leden, maar met name de ouders:

Het jeugdbestuur van LMO zoekt nieuwe vrijwilligers die zich met het jeugdbeleid, maar vooral ook de jeugdactiviteiten willen bezighouden.

Functies:

Jeugdsecretaris, houdt zich bezig met alle nieuwe aanmeldingen doorsluizen aan de jeugdcoördinatoren, daarvan de aangenomen leden registreren in Sportlink en zorgen dat de formaliteiten in orde zijn, spelerspassen aangevraagd worden zodat ze ook kunnen spelen (vanaf JO13 en ouder). Verder alle wijzigingen in persoonsgegevens van de leden verwerken. Nu alles geheel is bijgewerkt, is het een goed moment om ingewerkt te worden, pas in augustus/september 2017 wordt het weer even druk.

Activiteiten en toernooien, eens per jaar organiseren van een activiteit, of meerdere activiteiten, of één of meer jeugdtoernooien. Dat laatste betekent vooral bellen naar andere verenigingen om ze uit te nodigen en meer teams naar LMO te krijgen dan er van hier naar andere verenigingen moeten. Als we hier het gezelligste toernooi hebben, is dat ook makkelijker te realiseren.

Algemene ondersteuning op zaterdag, met hand- en spandiensten voor het wedstrijdsecretariaat, helpen met drank klaar zetten voor de jeugdteams, de kleedkamers bewaken, deuren helpen open en weer op slot doen, een beetje mee toezien op de ordentelijke verloop van de wedstrijddagen.

Vice-jeugdvoorzitter, die over 1-2 jaar de taak van jeugdvoorzitter op zich wil nemen en nu al ingewerkt kan gaan worden.

Wil je meer informatie of je als kandidaat melden, dan kan dat bij alle leden van het hoofdbestuur of het jeugdbestuur, of rechtstreeks met Michel Collet, jeugdvoorzitter LMO, 06-20137498, of spreek hem face to face aan.