L.M.O. komend jaar officieel Sportplusvereniging

L.M.O. mag zich minimaal gedurende het komende jaar officieel een Sportplusvereniging noemen. De club heeft dit te danken aan succesvolle maatschappelijke activiteiten, zoals het actief aanbieden van een veilig sportklimaat en de samenwerking met maatschappelijke organisaties die een activiteit aanbieden aan specifieke doelgroepen op het terrein van L.M.O..

Hoewel L.M.O. nog geen officiële Sportplusvereniging was, is de club al langer actief met maatschappelijke activiteiten. In de afgelopen periode deed de club mee aan een toetsingstraject om aanspraak te maken op de ‘Sportplusstatus’. De toetsingscommissie, die werkt in opdracht van Rotterdam Sportsupport, nam onder meer de kwaliteit en borging van de maatschappelijke activiteiten, de interne organisatie, de sociale veiligheid en de financiën onder de loep. De commissie beoordeelt dat L.M.O. aan deze criteria voldoet, zodat de club zich officieel Sportplusvereniging mag noemen.

De vereniging heeft hiervoor op 15 januari het Sportpluspredicaat in ontvangst mogen nemen. Dit predicaat is een bewijs van een bepaalde basiskwaliteit en een maatschappelijke rol. Dit is onder andere interessant voor (potentiële) maatschappelijke partners. Het predicaat biedt partijen als welzijnsorganisaties of de eerstelijnszorg inzicht in welke verenigingen interessant zijn om mee samen te werken. Daarnaast heeft de vereniging met het predicaat de mogelijkheid zichzelf te promoten. Niet alleen bij mogelijke maatschappelijke partners, maar ook bij (potentiële) leden, partners, bedrijven en de gemeente. In totaal hebben nu 30 Rotterdamse sportverenigingen een Sportpluspredicaat.

L.M.O. is blij met de Sportplusstatus omdat L.M.O. het belangrijk vindt om meer dan alleen een voetbalvereniging te zijn. L.M.O. is een vereniging waar een grote diversiteit aan mensen uit onze omgeving bij elkaar komen. Veel van deze mensen hebben een niet voetbal gerelateerd probleem en kunnen daarbij hulp gebruiken. Deze hulpvraag komt vaak niet vanzelf. De komende periode wil L.M.O. zich dan ook voornamelijk focussen op het inventariseren van de hulpvraag bij onze leden en het aanbieden van passende maatschappelijke activiteiten aan haar leden in een vertrouwelijke omgeving.

Het Sportplusprogramma is ontwikkeld door Rotterdam Sportsupport voor Rotterdamse sportverenigingen die een bredere maatschappelijke rol willen vervullen. Daarbij kan gedacht worden aan het aanbieden van sportactiviteiten voor bijzondere doelgroepen, aan het aanbieden van sport in de wijk, aan het openstellen van de accommodatie voor gebruik door anderen. Rotterdam Sportsupport ondersteunt verenigingen bij hun maatschappelijke inzet.