L.M.O. verhoogt de contributie met ingang van het seizoen 2017-2018

L.M.O. doet haar best om kwaliteit aan haar leden te leveren. Maar kwaliteit leveren kost ook geld. Voor een groot deel kunnen we dit betalen met kantine- en sponsorinkomsten. Maar deze inkomsten dekken de kosten niet in zijn geheel en soms willen we ook wat extra doen voor onze leden. Om deze reden heeft het Hoofdbestuur besloten om met ingang van het seizoen 2017-2018 de contributie voor al haar leden te verhogen. Dit besluit zal op de Algemene Ledenvergadering in september 2017 door de leden van L.M.O. worden vastgesteld.

Met ingang van het seizoen 2017-2018 bezit L.M.O. 2 kunstgrasvelden waarop altijd gevoetbald en getraind kan worden door alle leden. Een gevolg hiervan is wel dat de huur van de velden, die we aan de gemeente Rotterdam moet betalen, wordt verhoogd. In 2019 zullen we een nieuwe accommodatie in gebruik gaan nemen. De nieuwbouw zal worden betaald door de gemeente Rotterdam, maar het inrichten van de accommodatie zullen we zelf moeten betalen.

Maar we leveren nu ook al kwaliteit. We investeren in de jeugd door het aanstellen van 2 Technisch Jeugdcoördinatoren. Trainers, leiders en scheidsrechters volgen opleidingen om hun vrijwillige taken beter te kunnen uitvoeren. We investeren in kleding en sportmaterialen om te kunnen voetballen en trainen, maar ook voor een positieve uitstraling en een goed imago van de club.

De tarieven met ingang van 1 augustus 2017 worden:

 • Senioren:
  • Senioren veld € 200,-
  • Senioren zaal € 150,-
  • Senioren veld en zaal € 225,-
  • G-spelers € 150,-
 • Jeugd:
  • Junioren € 175,- (JO15, JO17 en JO19)
  • Pupillen € 150,- (JO9, JO11 en JO13)
  • Mini Pupillen € 100,- (JO7)
  • Trainingslid € 75,-
 • Overig:
  • Niet spelend lid € 75,-
  • Schoolsportlid € 50,-

Gemiddeld stijgt de contributie met € 2,50 per maand over 10 voetbalmaanden (augustus t/m mei). De contributie wordt ook volgend seizoen weer geïnd door ClubCollect en start op 1 augustus a.s.. De contributie kan wederom in vier termijnen worden betaald.

Wij hopen dat alle leden van L.M.O. het besluit om de contributie te verhogen begrijpen en het ook belangrijk vinden dat L.M.O. kwaliteit kan blijven leveren. Ben je het niet eens met het besluit, dan kun je bezwaar maken op de Algemene Ledenvergadering in september of per mail (secretaris@rvvlmo.nl). Wil je geen lid meer zijn van L.M.O., dan verzoeken wij je dit voor 15 juni a.s. aan ons mede te delen via de mail (secretaris@rvvlmo.nl).