L.M.O. werkt met gedragsregels aan Veilig Sportklimaat

Op woensdag 23 april om 17.45 presenteert L.M.O. de gedragsregels van de voetbalclub. Borden langs het veld, in de kantine en in de kleedkamers wijzen leden en bezoekers op het gewenste gedrag. De borden zijn een zichtbare stap in het proces naar een Veilig Sportklimaat. De geplaatste borden maken de regels zichtbaar en, misschien nog wel belangrijker, bespreekbaar. Leden en bezoekende teams kunnen elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

L.M.O. is hiermee één van de voorlopers in de Rotterdamse Aanpak voor een Veilig Sportklimaat. De aanpak kent een aantal maatregelen: algemene omgangsvormen, eenduidige richtlijnen bij wangedrag, een overleg waarin verenigingen kennis en ervaringen delen en het formeren en versterken van de gedragscommissie. Ook onderling contact tussen verenigingen als er iets misgaat wordt gestimuleerd. De KNVB en Rotterdam Sportsupport bieden adviesteams aan om verenigingen te begeleiden bij het omgaan met deze vraagstukken.

De Rotterdamse Aanpak kenmerkt zich vooral door het bundelen van de krachten die aanwezig zijn in de Rotterdamse sportwereld: gemeente Rotterdam, Rotterdam Sportsupport, KNVB, amateurverenigingen, de betaald voetbal organisaties, maar ook partijen als de politie, het Centrum voor Jeugd en Gezin, en iedere andere partij die een rol kan en wil spelen in een Veilig Sportklimaat.