Laatste stand van zaken

Januari 2021 (3de week)
De eerste werkzaamheden najaar 2020
Het bouwbord
Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met IJ.V.V. De Zwervers