Lid zijn/worden

Inschrijven als lid van L.M.O. is mogelijk na contact met de secretaris. Heb je interesse om te komen voetballen bij L.M.O., stuur dan een mail naar secretaris@rvvlmo.nl of vul meteen het digitale inschrijfformulier in.
De secretaris zal dan contact met je opnemen en een afspraak maken om kennis te komen maken. Daarnaast krijg je de formulieren die moeten worden ingevuld om lid te kunnen worden van L.M.O.. Wil je meer informatie over het inschrijfproces, klik dan hier.

Weet je al dat je lid wil worden? Dan moet je toch ook jezelf eerst nog aanmelden!

Jeugdleden

Door het succes van de afgelopen jaren, is de capaciteit van L.M.O. momenteel maximaal benut. Daarom dienen we te selecteren wie we verder toelaten.

Drie keer per jaar worden selectietrainingen gehouden, in augustus, in de kerstvakantie en na Pasen worden nieuwe aanmeldingen nog in de teams op weerstand (klasse) ingedeeld. Nieuwe aanmeldingen komen in principe binnen in team met de vereiste weerstand, zodra er weer plaats is. De trainers bepalen in onderling overleg wat de beste samenstelling is van de teams, maar stabiliteit en eenheid staat voorop. Aanmeldingen worden derhalve steeds aangehouden tot het eerstvolgende selectiemoment, al kan indien het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft, ook een tussentijdse selectietraining worden georganiseerd.

Selectietrainingen voor ieder seizoen:
– september
– december
– april
Deelname aan de selectietraining is alleen mogelijk als je al via de website bent aangemeld. Je wordt dan een week van te voren uitgenodigd. Alleen in noodgevallen kunnen we bekijken of hierop dan een uitzondering gemaakt moet worden.

Je aanmelden voor L.M.O. kan via het aanmeldingsformulier. Dit dien je geheel in te vullen. Zorg dat je een (digitale/gescande) pasfoto en kopie ID-bewijs hebt. Onze voorkeur gaat uit naar een digitale aanmelding. Mocht je om welke reden dan ook daar niet toe in staat zijn, kan je ook op L.M.O. het formulier komen invullen. Als je hulp nodig hebt bij het invullen, kan je dat vragen bij iemand van het (jeugd)bestuur. Dit kan enkel op afspraak.

Aanmelden bij L.M.O.

Je aanmelding wordt op een wachtlijst geplaatst. Zodra er (weer) plaats is, krijg je een uitnodiging voor een selectietraining. Meent L.M.O. dat we je kunnen plaatsen dan kan je lid worden.  het kan ook zijn dat je na de selectietraining te horen krijgt dat je wel goed genoeg bent, maar dat anderen net iets beter waren. je blijft dan op de wachtlijst staan tot er een andere speler uitvalt of weggaat. Deze wachtlijst wordt zo kort mogelijk gehouden.

L.M.O. houdt zich het recht voor om je aanmelding en wens tot inschrijving te weigeren. Je krijgt daarvan zo snel mogelijk bericht.