Aanmeldformulier R.V.V. L.M.O.

Dit is slechts een aanmeldformulier. Mocht dit formulier onverhoopt niet werken, dan kunt u hier een exemplaar downloaden, invullen en per email sturen aan secretaris@rvvlmo.nl of op LMO afgeven.

Nadat u zich heeft aangemeld wordt u automatisch op de wachtlijst geplaatst. Zodra er weer plaats is, of indien er een selectietraining wordt gehouden, krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en/of een selectietraining.  Eerst daarna kunt u lid worden. Eerst nadat je lid bent, ben je contributie verschuldigd.

Selectietrainingen voor ieder seizoen:
– september
– december
– april
Deelname aan de selectietraining is alleen mogelijk als je al via dit aanmeldformulier bent aangemeld. Je wordt dan ook op tijd per email uitgenodigd.

Velden met (*) zijn verplicht

  Onvolledige inschrijvingen worden opzij gelegd tot deze volledig zijn. U krijgt bericht als deze onvolledig is, maar men wordt pas verder in behandeling genomen als het geheel compleet is: ID-document (het laten zien volstaat ook, een kopie wordt na gebruik vernietigd, wij behouden geen kopie), pasfoto, persoonsgegevens, met telefoonnummer en emailadres.

  Uw gegevens worden daarna (enkel) in Sportlink verwerkt, de ledenadministratie van de KNVB. R.v.v.L.M.O. heeft een overeenkomst met KNVB en daarmee Sportlink om die gegevens conform de wettelijke eisen (AVG) te beheren en te behandelen (zie ook nadere uitleg op onze website).

  Met een actueel telefoonnummer en een e-mailadres kunnen wij u ook beter bereiken. Dat is nodig voor alle communicatie van de KNVB, maar ook van ons als vereniging. Via groepsapps wordt u van actuele ontwikkelingen op de hoogte gehouden en via emails wordt verenigingsinformatie uitgewisseld.

  De gegevens die r.v.v.L.M.O. van u bijhoudt zijn noodzakelijk voor het normaal functioneren van onze vereniging. Mocht u toch vragen hebben over de reden waarom deze gegevens van u worden bijgehouden, dan kunt u dat bij ons opvragen. Ook kunt u te allen tijde inzage krijgen in de gegevens zoals die van u in Sportlink zijn opgeslagen.

  Naam
  Familienaam (*)
  De familienaam dient overeen te komen met de naam op het getoonde identiteitsbewijs.
  Voornaam (roepnaam) (*)
  De roepnaam wordt gebruikt op de spelerslijsten.
  man/vrouw (*)
  Voorletters (*)
  De voorletters dienen overeen te komen met de voornamen op het getoonde identiteitsbewijs.
  Geboortegegevens
  Geboortedatum (*)
  De geboortedatum dient overeen te komen met de geboortedatum op het getoonde identiteitsbewijs.
  Geboorteplaats
  Geboorteland
  Overige persoonsgegevens
  Nationaliteit (*)
  Soort identiteitsbewijs
  Identificatienummer
  Adresgegevens
  Straat (*)
  Huisnummer (*)
  Postcode (*)
  Plaats (*)
  Overige contactgegevens
  Telefoon (*)
  Dit telefoonnummer wordt door L.M.O. gebruikt om u te bereiken bij dringende situaties.
  Telefoon 2
  Indien niemand via het eerste telefoonnummer bereikbaar is, wordt dit nummer geprobeerd.
  E-mailadres (*)
  Dit e-mailadres wordt door L.M.O. gebruikt om belangrijke berichten met u te delen.
  Voorheen bij een andere vereniging? JaNeeWeet niet
  Laatste voetbalvereniging
  Datum laatste wedstrijd
  Team bij L.M.O.

  Let op: Ben je in één van de afgelopen drie seizoenen lid geweest van een andere voetbalvereniging, dan wordt de vorige vereniging gevraagd akkoord te gaan. Die mag weigeren als je daar nog contributie of boetes hebt open staan.

  Hoe wordt de contributie straks betaald?

  Nadat men is geselecteerd, kan men lid worden. De contributie dient binnen 10 dagen nadat men zich als lid heeft ingeschreven te worden overgemaakt op NL67 INGB 0003267423 t.n.v. Voetbalvereniging Linker Maas Oever en onder vermelding van de volledige naam en geboortedatum van de speler. Indien het Jeugdsportfonds dit voor u betaalt, dient u dat tijdig met hen geregeld te hebben en bewijs daarvan bij L.M.O. in te dienen. In principe is contributie over het hele seizoen verschuldigd, ook als men halverwege het seizoen inschrijft.

  Ondergetekende verklaart voor tijdige betaling zorg te dragen en de regels over lidmaatschap en contributie gelezen te hebben op de website.

  Vanaf seizoen 2016-2017 heeft de KNVB de officiële benaming van de verschillende leeftijdscategoriën veranderd naar JOX waarbij X staat voor de leeftijd, en JO staat voor Jeugd Onder. Dus JO11 betekent alle kinderen die bij aanvang seizoen nog geen elf jaar oud zijn.

  De tarieven van de contributie voor het seizoen 2019-2020 zijn:

  • JO8 = (geboortejaar 2012) : € 100,-
  • JO9 = F-pupillen (geboortejaar 2011): € 150,-
  • JO11 = E-pupillen (geboortejaar 2009/2010): € 150,-
  • JO12 = (geboortejaar 2008): € 150,-
  • JO13 = D-pupillen (geboortejaar 2007) (**): € 150,-
  • JO15 = C-junioren (geboortejaar 2005/2006) (***): € 175,-
  • JO17 = B-junioren (geboortejaar 2003/2004) (****): € 175,-
  • JO19 = A-junioren (geboortejaar 2001/2002) (****): € 175,-
  • Senioren veldvoetbal (geboortejaar tot en met 2000): € 200,-
  • Senioren zaalvoetbal (geboortejaar tot en met 2000): € 150,-
  • Senioren veld en zaalvoetbal (geboortejaar tot 2000): € 225,-
  • Trainingslid: € 75,-
  • Schoolsportlid: € 50,-
  • Niet spelend lid: € 75,-
  Pasfoto uploaden
  Identiteitsbewijs uploaden
  Volledige naam ondertekenaar (*)

  Let op: Leden jonger dan 18 jaar dienen dit aanmeldformulier te laten goedkeuren door hun ouders/voogden, zij verklaren zich immers ook bereid om hun kinderen te helpen, regelmatig aanwezig te zijn en samen met de andere ouders voor vervoer naar uitwedstrijden te zorgen. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers en daarom dienen ouders ook enkele keren per jaar actief mee te werken bij activiteiten of besturen. Ook zullen de ouders zich dienen te houden aan dezelfde regels als waar hun kinderen aan gebonden zijn wat betreft gedrag en respect jegens elkaar.

  Beschikt over vervoer en/of kan vervoer regelen op zaterdag JaNeeWeet niet
  Is bereid de tenues van het team te wassen na de wedstrijd JaNeeWeet niet

  (*) Door het insturen van het aanmeldformulier verklaart men zich akkoord met de statuten, het normen-en-waarden-statuut en de gedragsregels zoals verder op de website toegelicht en de bijzondere regels zoals hieronder aangegeven.

  (**) Vanaf JO13 worden de reisafstanden groter en dienen ouders mee te helpen met het vervoer. Het insturen van dit formulier betekent dat de ouders van de speler zich bereid verklaren mee voor vervoer te zorgen.

  (***) Spelers die uitkomen in de JO15 of oudere leeftijdscategorie, dienen bij LMO het spelregelbewijs te halen en minstens drie pupillenwedstrijden per seizoen te leiden.

  (****) Spelers die uitkomen in de JO17 of oudere leeftijdscategorie, dienen bij LMO een KNVB pupillenscheidsrechtercursus te volgen en ook minstens drie juniorenwedstrijden (JO13 of hoger) per seizoen te leiden.

  Het zich niet houden aan deze regels kan leiden tot einde van het lidmaatschap.