Contributie

ClubCollect int in opdracht van L.M.O. de contributie. Incassobureau Flanderijn int in opdracht van L.M.O. de contributie van leden die niet op tijd betaald hebben en brengt ook incassokosten in rekening.

ClubCollect
ClubCollect
int in opdracht van L.M.O.  de contributie. ClubCollect zal per brief, SMS en email contact opnemen met alle leden die contributie moeten betalen.

De betaalverzoeken worden verstuurd via een brief, SMS en email.  Op de factuur staat uitgelegd op welke manier de contributie betaald kan worden. Een makkelijke manier hiervoor is door op een link te klikken in de SMS of de email. Je komt dan op je persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Hier kun je kiezen om je contributie in één keer te betalen of in vier termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

De contributie kun je ook aan L.M.O. betalen op bankrekeningnummer NL67 INGB 0003267423 t.n.v. Voetbalvereniging Linker Maas Oever.

LET OP: De contributie of een termijn van de contributie moet binnen 4 weken betaald zijn.

Vragen over de contributie kun je stellen via je persoonlijke betaalpagina aan de penningmeester van L.M.O.. Je kunt ook een email sturen aan secretaris@rvvlmo.nl.

Heb je geen brief, SMS of email ontvangen en ben je wel contributieplichtig, neem dan contact op met L.M.O.. Misschien beschikken wij niet over de juiste gegevens.

De tarieven van de contributie zijn sinds 1 augustus 2017 onveranderd:

 • Senioren:
  • Senioren veld € 200,-
  • Senioren zaal € 150,-
  • Senioren veld en zaal € 225,-
  • G-spelers € 150,-
 • Jeugd:
  • Junioren € 175,- (JO15, JO17 en JO19)
  • Pupillen € 150,- (JO9, JO11, JO12 en JO13)
  • Mini Pupillen € 100,- (JO7)
  • Trainingslid € 75,-
 • Overig:
  • Niet spelend lid € 75,-
  • Schoolsportlid € 50,-

Heb je de contributie of een termijn van de contributie niet betaald binnen de betaaltermijn van 4 weken, dan ontvang je van ClubCollect een betalingsherinnering. Bovenop het verschuldigde contributiebedrag wordt € 10,- extra in rekening gebracht voor administratiekosten.

Incassobureau Flanderijn
Heb je na het verstrijken van de betaaltermijn van de herinnering nog steeds niet betaald en geen betalingsregeling getroffen met het Hoofdbestuur, dan zal L.M.O. het dossier overdragen aan het Incassobureau Flanderijn. Ook zal je dan je plaats in het team kwijt raken en op de wachtlijst belanden, voor zover van toepassing. Dit houdt in dat je weer op je beurt moet wachten voor je weer kunt meedoen. Je contributieplicht blijft wel gewoon bestaan, want de kosten zijn al voor je gemaakt.

Ben je, tijdelijk, niet in de gelegenheid je contributie te betalen of van mening dat je geen contributie hoeft te betalen, maar wel een factuur hebt ontvangen, neem dan altijd contact op met het Hoofdbestuur van L.M.O. (secretaris@rvvlmo.nl) om een afspraak te maken.

Het lidmaatschap en de contributieverplichting wordt voor een periode van een volledig seizoen aangegaan. Bij tussentijds opzeggen of een ander einde van het lidmaatschap bij L.M.O. is men contributieplichtig tot aan het einde van het lopende seizoen.

Jeugdsportfonds
Indien je eigenlijk te weinig geld hebt om de contributie van r.v.v. L.M.O. te betalen, kan je beroep doen op het Jeugdsportfonds. Daarvoor gelden wel enkele eisen:
– Degene voor wie de aanvraag wordt ingediend is in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar;
– Degene voor wie de aanvraag wordt ingediend is woonachtig in Rotterdam;
– Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% (ongeveer € 1700,00 bruto) van het wettelijk geldende minimum;
– De bijdrage wordt toegekend tot een maximum van één aanvraag en € 225 per kind per jaar;
– De bijdrage is alleen voor de contributie van r.v.v. L.M.O. voor de duur van een jaar;

Let verder op:
– De aanvraag kan alleen worden ingediend door een intermediair. Niet door ouders/verzorgers, de jongere zelf of de sportvereniging. Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding, verzorging, begeleiding of scholing van het kind. Een intermediair kent het kind en zijn/haar thuissituatie. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener, zorgcoördinator of huisarts.
– De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt naar r.v.v. L.M.O. die daarvoor gevraagd wordt een factuur aan het Jeugdsportfonds te sturen.

Voor meer info:
Carola van Alphen Rotterdam Sportsupport Grand Stand Olympiaweg 10 3077 AL Rotterdam (Tel: 010 479 44 57).