Contributie

Contributie

De contributie van L.M.O. is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in 2017.

 • Senioren:
  • Senioren veld € 200,-
  • Senioren zaal € 150,-
  • Senioren veld en zaal € 225,-
 • Jeugd (JO en MO)
  • Junioren € 175,- (13 tot 19 jaar)
  • Pupillen € 150,- (7 tot 13 jaar)
  • Mini Pupillen € 100,- (jonger dan 7 jaar)
  • Trainingslid € 75,-
 • Overig:
  • Steunend lid (niet spelend lid) € 75,-
Clubcollect

ClubCollect int in opdracht van L.M.O.  de contributie. ClubCollect verstuurt via een SMS en mail betaalverzoeken. Op de factuur staat uitgelegd op welke manier de contributie betaald kan worden. Een makkelijke manier hiervoor is door op een link te klikken in de SMS of de email. Je komt dan op je persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Hier kun je kiezen om je contributie in één keer te betalen of in vier termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

De contributie kun je ook aan L.M.O. betalen op bankrekeningnummer NL67 INGB 0003267423 t.n.v. Voetbalvereniging Linker Maas Oever.

LET OP: De contributie of een termijn van de contributie moet binnen 4 weken betaald zijn. De volledige contributie moet voor 31 december betaald zijn.

Vragen over de contributie kun je stellen via je persoonlijke betaalpagina aan de penningmeester van L.M.O.. Je kunt ook een email sturen aan secretaris@rvvlmo.nl.

Heb je geen SMS of email ontvangen en ben je wel contributieplichtig, neem dan contact op met L.M.O.. Misschien beschikken wij niet over de juiste gegevens.

Ben je, tijdelijk, niet in de gelegenheid je contributie te betalen of van mening dat je geen contributie hoeft te betalen, maar wel een factuur hebt ontvangen, neem dan altijd contact op met het Hoofdbestuur van L.M.O. (secretaris@rvvlmo.nl) om een afspraak te maken.

Het lidmaatschap en de contributieverplichting wordt voor een periode van een volledig seizoen aangegaan. Bij tussentijds opzeggen of een ander einde van het lidmaatschap bij L.M.O. is men contributieplichtig tot aan het einde van het lopende seizoen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/rotterdam/.