Opzeggen

Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen dien je dat via e-mail (secretaris@rvvlmo.nl) te doen voor 15 juni van het lopende seizoen. Vermeld heel duidelijk je volledige naam en geboortedatum. Opzeggingen die niet voor 15 juni van het lopende seizoen zijn ontvangen, zijn te laat en dat betekent dat je lidmaatschap een jaar doorloopt en je de contributie over het nieuwe seizoen verschuldigd bent.

Elke andere vorm van opzeggen (wegblijven, mondeling, via-via etc) is niet geldig. Indien je opzegging is ontvangen, zal per omgaande een bevestiging aan je worden gezonden. Voorwaarden voor het uitschrijven zijn dat aan de financiële verplichtingen van het gehele seizoen is voldaan en eventuele door L.M.O. in bruikleen gegeven sponsormaterialen zijn teruggegeven.