KNVB strafmaatregelen

Sinds 2005 heeft de KNVB de regels voor alle vormen van geweld en wangedrag ernstig verzwaard. Dit in een streven om het geweld op en rond het voetbalveld terug te dringen. L.M.O. heeft naast deze KNVB-regels een eigen set van Gedragsregels opgesteld en ook een Gedragscommissie ingesteld. In eerste instantie is het de bedoeling dat een coach een zich misdragende speler van het veld haalt, wisselt. Dan heeft het immers geen directe gevolgen voor het team. Zo nodig kan die speler dan nog intern nader worden aangepakt. In tweede instantie kan de vereniging, althans het hoofdbestuur, in uitvoering daarvan het jeugdbestuur en de gedragscommissie ook ingrijpen op situaties die niet door de scheidsrechter, noch door de trainer-coach zijn aangepakt. Tot slot kan de vereniging nog tot aanvullende maatregelen besluiten op de hierna volgende KNVB-maatregelen. De ene maatregel sluit derhalve de andere niet uit.

We weten allemaal dat de scheidsrechter gele en rode kaarten kan uitdelen.

Aan een gele kaart is bij de jeugd een directe tijdstraf verbonden. Pupillen (F, E en D) krijgen vijf minuten om over hun zonden na te denken, Junioren (C, B en A) krijgen tien minuten om zich over hun gedrag te beraden. Aan het eind van de wedstrijd vervalt de rest van die tijdstraf en is er verder geen gevolg aan die kaart.

Een tweede gele kaart, dus een tweede tijdstraf is rood en dus uitsluiting voor de rest van de wedstrijd, en speelt je team met een man minder. Een dergelijke rode kaart hoeft bij ons jeugdvoetbal niet meer gemeld te worden bij de KNVB, hij telt enkel als verwijdering, tweede geel. Ook dan blijft de kaart zonder een verder gevolg.

We weten ook wel allemaal dat aan een directe rode kaart een schorsing gekoppeld is. Ook zonder een kaart kan een scheidsrechter een incident aan de KNVB melden. Ook derden kunnen die melding doen. Als er bijvoorbeeld naar aanleiding van gebeurtenissen bij een voetbalwedstrijd een aangifte is gedaan bij de politie, geeft die het weer door aan de KNVB. Ook toeschouwers kunnen zich melden bij het KNVB meldpunt en zo kan het dus gebeuren dat spelers gestraft worden voor hun gedrag ook als de scheidsrechter geen kaart heeft laten zien.

Maar hoeveel wedstrijden schorsing kan de KNVB nu opleggen, en welke overtredingen zijn nu ernstiger dan een ander? Is spugen erger dan slaan? Is uitschelden hetzelfde als bedreigen? Hieronder een kleine greep uit de door de KNVB gehanteerde strafmaten, die geven enig inzicht hoe serieus de KNVB misdragingen oppakt.

Kortom, zorg dat je je aan de regels houdt en je hebt niet te maken met deze straffen. De uitgebreide tekst en uitleg kun je terugvinden in de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal van de KNVB.

In de kolom schikkingsvoorstel staat onder subkolom A aangegeven de standaardsituatie waarbij door de KNVB een schikkingsvoorstel wordt gedaan. Dat is dan de straf die je standaard krijgt aangeboden en zoals je kunt zien is die lager dan de straf die je kunt krijgen via de tuchtcommissie. Als je tegen je straf in beroep gaat, kun je dus een hogere straf krijgen. De KNVB is rechtlijnig als het gaat om straffen. Een zielig verhaal werkt niet, je hebt het gedaan of je hebt het niet gedaan. Zodra er twee verklaringen en/of aanwijzingen zijn dat je het gedaan hebt, kan zelfs met evenveel andersluidende verklaringen je er niet meer aan ontkomen dat de KNVB je schuldig zal verklaren. het maakt verder niet uit of je jong bent of oud, gehandicapt of superslim of braaf. Deze overtredingen zijn voor iedereen gelijk en worden zwaar bestraft.

Sommige overtredingen worden nog zwaarder gestraft, dat heet excessief geweld. Het dreigen met geweld, en dan maakt het echt niet uit of je dat als grapje bedoelde, als het als dreigement overkomt is dat hetzelfde, wordt standaard gestraft met een schorsing van een jaar. Dus als je tegen een scheidsrechter die een kaart wil geven zegt, “je speelt met je leven”, of een opmerking die daarop lijkt, of “wacht maar tot na de wedstrijd”, dan kun je voor een jaar van het veld gezet worden! Wees er dan ook bedacht op dat op het voetbalveld een zero-tolerance beleid geldt. Neem geen risico met grapjes.

KNVB strafmaten bij excessief geweld