Scheidsrechters

Scheidsrechters

Bij L.M.O. wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de scheidsrechters. Inmiddels hebben diverse leden hun scheidsrechtersbewijs gehaald:
BOS:
– Haike Hauck
– Michel Collet
– Michel Bunschoten
– Ton Stadhouders

Pupillen:
– Shpat Bytyqi
– Benjamin Collet
– Esat Koc
– Halil Bozlak
– Rodney Nivillac
– Gilvan Tavares Silva
– Liam Hilton

Vanaf dit seizoen worden alle spelers bij de JO17 opgedragen hun pupillenscheidsrechterscursus te behalen.

Taak scheidsrechter
Scheidsrechters geven sturing aan de wedstrijd in die zin dat zij beslissingen nemen. Van KNVB-wege wordt gepleit om scheidsrechters alleen in te laten grijpen als dat nodig is. Voetbal kent spelregels en die regels is waaraan men zich moet houden.

Voor een overzicht van alle regels: http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/spelregels/spelregels
Voor
de spelregels: http://www.knvb.nl/downloads/bestand/4841/spelregels-veldvoetbal-versie-1-juli-2017

Op zich is het aantal regels beperkt, slechts 17, maar de nadere uitleg van veel van die regels, vergt wel wat studie. Veel spelers en nog meer de toeschouwers kennen die spelregels onvoldoende, hetgeen maar al te vaak weer blijkt. Als scheidsrechter bij de jeugd, doe je derhalve ook aan kennisoverdracht, maar er zijn grenzen aan de de tijd die je hebt tijdens een wedstrijd.

De KNVB heeft daarom het spelregelbewijs ingevoerd en dat wordt nu verplicht aan spelers onder negentien. Eigenlijk zou dit verplicht moeten zijn voor alle coaches, trainers, en spelers vanaf 12 jaar. Heel moeilijk is het niet, maar wel erg belangrijk. Zie ook: https://www.voetbalmasterz.nl/. Bij L.M.O. worden alle jeugdtrainers geacht hun spelregelbewijs te halen en wordt vanaf de JO15 gewerkt aan spelregelkennis zodat de spelers ruim en makkelijk hun spelregelbewijs kunnen halen.

Bj L.M.O. worden alle spelers vanaf de JO17 verplicht minstens twee pupillenwedstrijden per jaar te leiden. Zij krijgen allemaal (verplicht) een KNVB pupillenscheidsrechtercursus. Hiermee wordt enerzijds een oplossing gerealiseerd voor het steeds nijpender probleem van scheidsrechters vinden en anderzijds wordt het spelinzicht van deze spelers vergroot.

Gedoe op de velden
Trekken, duwen, slaan, schoppen, schelden, het komt nog steeds te vaak voor en scheidsrechters dienen daar tegen in te gaan. Voetbal is een contactsport, maar de wijze waarop en de mate waarin staat toch nog veel te vaak ter discussie. Onnodige blessures dienen te worden voorkomen en dat is mede de achterliggende reden achter diverse spelregels. Ook onsportief gedrag moet worden beteugeld, wegtrappen van de bal, iemand aan het shirt trekken als die sneller is, vaak geziene overtredingen, zeker op TV, waar alles uitvergroot wordt, maar niet toegestane overtredingen. En erger nog, op TV zien we vaak de overtredingen die niet bestraft worden…en daar worden vaak weer de verkeerde conclusies verbonden. Het feit dat een overtreding niet bestraft wordt, betekent niet dat het geen overtreding is!

De beslissing van de scheidsrechter is bindend. Hij neemt de beslissing uit eigen waarneming en bij twijfel in overleg met zijn assistent. Soms is het moeilijk te beslissen, maar toch moet er een beslissing vallen en de ene keer kan die dan in je voordeel zijn, de andere keer in je nadeel. Wat de beslissing ook is, je dient die te respecteren. Een scheidsrechter staat verder open voor vragen en het geven van een toelichting, in ieder geval als dat respectvol wordt gevraagd. Een scheidsrechter kan niet altijd alles zien, maar hij is wel geoefend om te letten op al die zaken die van belang zijn voor het spel en het nemen van beslissingen aangaande de spelregels.

Bij L.M.O. zetten diverse vrijwilligers zich in om wedstrijden te leiden, als scheidsrechter en als assistent. Ook al is dit in principe een vrijwillige taak, toch worden alle JO17 spelers (en ouder) gevraagd minstens een aantal wedstrijden te fluiten. Zo krijgen ze zelf eens het gevoel wat het is om scheidsrechter te zijn en kunnen ze beter in de huid van een scheidsrechter kruipen. We streven er naar vanaf JO15 spelers warm te maken om ook af en toe een wedstrijd te leiden.

Soms komt het voor dat de scheidsrechter op het laatste moment verhinderd is, en dan zet een goedwillende ouder of andere vrijwilliger zich geheel belangeloos in. Zo iemand geeft dan zijn vrije tijd en energie om te zorgen dat de wedstrijd toch kan doorgaan! Dit gebeurt enkel bij wijze van uitzondering en in overleg met het wedstrijdsecretariaat, maar verdient alle respect.

Geen van deze scheidsrechters verdient het om te worden aangevallen, beledigd  of gehinderd in hun werk. Zij verdienen het respect en vertrouwen, van de spelers, de coaches en de toeschouwers!

img_0124

Van link naar rechts: Kevin, Mine, Liam, Esat, Benjamin, Nassim, Rodney, Chris, onder: Fred, Michel, Sergio en Halil (foto genomen op de clubdag van 15 oktober 2016). Chris en Mine zijn onze twee wedstrijdsecretarissen

De scheidsrechters op L.M.O. worden ook begeleid en opgeleid om hun werk nog beter te doen. We zijn allemaal mensen, maar het oordeel van de scheidsrechter is en blijft op basis van hun eigen waarneming en dat van eventueel hun assistent. Commentaar en/of suggesties voor verbetering dient steeds achteraf te worden gegeven, 1-op-1 of nog beter: aan het wedstrijdsecretariaat of de scheidsrechtersbegeleidingscommissie.

Besef dat deze mensen steeds hun uiterste best doen voor de spelers die op het veld staan en niet om zelf in de schijnwerpers te staan of extra in de aandacht te komen. Zoals de ene graag spits is, de ander liever keeper, zo zijn er ook voetballiefhebbers die hun bijdrage willen leveren door een wedstrijd te leiden. Deze scheidsrechters verdienen het om ook in de aandacht te worden gezet. Op deze pagina zullen we daar meer ruimte voor inruimen, beginnende vanaf dit seizoen (eind september 2016), telkens proberen we wat actiefoto’s te maken en hier te plaatsen.

halil
Halil
esat
Esat
michel-2
Michel
rodney
Rodney

 

14522225_1294267963917953_1623902283_o
En de twee jongsten! Zaterdag 1 oktober hun eerste wedstrijd gefloten.