Overschrijven of opzeggen voor het seizoen 2016-2017 alleen digitaal

logo_blue 2De roerige weken voor het sluiten van de overschrijvingsperiode zijn weer aangebroken. Voor 15 juni 23.59 uur a.s. moet je een besluit genomen hebben of je lid wilt worden of blijven van L.M.O. of dat je naar een andere vereniging vertrekt. Met ingang van dit seizoen kun je je besluit alleen nog maar digitaal kenbaar maken. Onderstaand zijn de opties die je hebt nader toegelicht.

Overschrijven van L.M.O. naar een andere vereniging
Ben je in de afgelopen drie seizoenen lid geweest van L.M.O. en wil je nu lid worden van een andere voetbalvereniging, dan moet je overschrijven. Voorheen ging dit met een blauw overschrijvingsformulier, maar met ingang van heden kan dit alleen nog maar digitaal. Let op: het blauwe overschrijvingsformulier wordt door de KNVB niet meer gebruikt en dus ook niet meer geaccepteerd als verzoek om over te schrijven!

Heb je overschrijving nodig van L.M.O. naar een andere vereniging, dan meld je je met je naam, geboortedatum en/of KNVB relatiecode aan bij je nieuwe vereniging. Je nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid en L.M.O. ontvangt digitaal het overschrijvingsverzoek.

Let op: L.M.O. gaat alleen akkoord met de overschrijving als je je contributie volledig hebt betaald, boetes voor gele/rode kaarten en eventuele openstaande bar rekening zijn betaald en alle in bruikleen gestelde materialen zoals (trainings)tenues, trainingspakken en tassen zijn ingeleverd. Is dit niet het geval, dan zal L.M.O. je overschrijving naar je nieuwe vereniging blokkeren. Wil je in het nieuwe seizoen voetballen voor je nieuwe vereniging en je hebt nog niet aan de bovenstaande voorwaarden voldaan of L.M.O. heeft je overschrijving geblokkeerd, dan kun je een afspraak maken met L.M.O. (secretaris@rvvlmo.nl) om je overschrijving in orde te maken.

Overschrijven van een andere vereniging naar L.M.O.
Ben je in de afgelopen drie seizoenen lid geweest van een andere voetbalvereniging en wil je nu lid worden van L.M.O., dan moet je overschrijven. Ook dit gaat digitaal. Via onderstaande link kun je je aanmelden als nieuw lid van L.M.O.. Op basis van je digitale aanmelding zal L.M.O. het overschrijvingsverzoek indienen aan je oude vereniging. Mocht je overschrijving door je oude vereniging geblokkeerd worden, dan zal L.M.O. contact met je opnemen over de reden van het blokkeren van je overschrijving en dien je dit met je oude vereniging zelf te gaan regelen.

Klik hier om je digitaal aan te melden als nieuw lid van L.M.O..

Inschrijven als lid van L.M.O.
Ben je in de afgelopen drie seizoenen geen lid geweest van een andere voetbalvereniging en wil je nu wel lid worden van L.M.O., dan moet je je digitaal aanmelden. Via onderstaande link kun je je aanmelden als nieuw lid van L.M.O.. Na het aanmelden zal een vertegenwoordiger van L.M.O. contact opnemen voor een afspraak om de inschrijving af te ronden en kennis te komen maken met L.M.O..

Klik hier om je digitaal aan te melden als nieuw lid van L.M.O..

Opzeggen
Wanneer je het lidmaatschap van L.M.O. wilt opzeggen dan dien je dat via e-mail (secretaris@rvvlmo.nl) te doen voor 15 juni van dit lopende seizoen. Vermeld heel duidelijk je volledige naam en geboortedatum. Opzeggingen die niet voor 15 juni van het lopende seizoen zijn ontvangen, zijn te laat en dat betekent dat je lidmaatschap een jaar doorloopt en je de contributie over het nieuwe seizoen verschuldigd bent.

Elke andere vorm van opzeggen (wegblijven, mondeling, via-via etc) is niet geldig. Indien je opzegging is ontvangen, zal per omgaande een bevestiging aan je worden gezonden. Voorwaarden voor het uitschrijven zijn dat aan de financiële verplichtingen van het gehele seizoen is voldaan en eventuele door L.M.O. in bruikleen gegeven sponsormaterialen zijn teruggegeven.