Overschrijven/opzeggen voor het seizoen 2015-2016

Voor het Hoofdbestuur van L.M.O. zijn de roerige weken voor het sluiten van de overschrijvingsperiode weer aangebroken. Voor 15 juni a.s. moet je een besluit genomen hebben of je lid wilt worden of blijven van L.M.O. of dat je naar een andere vereniging vertrekt. Het Hoofdbestuur is op de onderstaande dagen beschikbaar op L.M.O. om je overschrijving van of naar L.M.O. of inschrijving te regelen. Buiten deze dagen om kun je wel je de formulieren inleveren, maar deze worden pas op de genoemde dagen in behandeling genomen.

Op de volgende dagen is het Hoofdbestuur beschikbaar:

  • Donderdag 28 mei van 20.00 – 21.30 uur
  • Donderdag 4 juni van 20.00 – 21.30 uur
  • Zaterdag 13 juni van 14.00 – 16.00 uur

Voor het overschrijven naar een andere vereniging dien je met de volgende voorwaarden rekening te houden:

  • De overschrijvingsformulieren worden door de nieuwe vereniging verstrekt en tevens waar nodig ingevuld. Je kunt het overschrijvingsformulier ook hier downloaden;
  • Je hebt de volledige contributie voldaan, zoniet dien je dit  contant te voldoen;
  • Je levert de materialen, zoals bijvoorbeeld trainingspak, tas, sleutels etc.  in, ook al moet je nog wedstrijden c.q. toernooien spelen;
  • Je hebt je rekening aan de bar voldaan;
  • Boetes die openstaan door ontvangen gele of rode kaarten dienen contant te worden betaald.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal het overschrijvingsformulier beslist niet worden ingevuld, dit geldt voor iedereen!!!!! Je zal aan de verplichtingen moeten voldoen die je bij de aanvaarding van het lidmaatschap hebt geaccepteerd!

Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen dien je dat via e-mail (secretaris@rvvlmo.nl) te doen voor 15 juni van het lopende seizoen. Elke andere vorm van opzeggen (wegblijven, mondeling, via-via etc) is niet geldig. Indien je bedankbrief is ontvangen, zal per omgaande een bevestiging aan je worden gezonden. Voorwaarden voor het uitschrijven zijn dat aan de financiële verplichtingen van het gehele seizoen is voldaan en eventuele door L.M.O. in bruikleen gegeven sponsormaterialen zijn teruggegeven.