Ramish Reenis vertrekt als TJC

Helaas heeft Ramish Reenis aangegeven het werk als Technisch Jeugdcoördinator niet meer te kunnen combineren met zijn baan en zijn privé-leven. Hij kan daardoor nu niet voldoende aanwezig zijn, wat bij een taak als jeugdcoördinator wel hoort, volgens hem. Hij meent dat hij L.M.O. te kort doet als hij niet iedere dag aanwezig is, om zijn taak optimaal te kunnen uitvoeren, zoals hij dat voor ogen heeft, moet hij meer tijd hebben die hij nu niet (meer) heeft. Daarom heeft hij zijn ontslag aangeboden.

Als gevolg hiervan is L.M.O. nu op zoek naar een nieuwe Technisch Jeugdcoördinator die het wel ziet zitten om de jeugdtrainers een seizoen lang aan te sturen, te begeleiden, in samenwerkeing met Ettore die de trainers van de onderbouw de facto al voor zijn rekening neemt.

L.M.O. dankt Ramish verder voor zijn jarenlange inzet bij L.M.O. en het vele goeds dat hij heeft gebracht. We gaan hem missen. Gelukkig is hij niet helemaal weg, hij blijft beschikbaar als adviseur bij het Jeugdbestuur en zal vooralsnog ook als Jeugdbestuurslid aanblijven.