Rob Roobol 60 lid van L.M.O.

Rob Roobol is 60 jaar lid van L.M.O.. Een 60 jarig lidmaatschap is voor L.M.O. niet een officieel jubilaris moment, maar in een tijd dat leden soms niet eens 60 dagen lid zijn, toch zeker wel een zeer eervolle vermelding waard. Op de nieuwjaarsreceptie van L.M.O. heeft voorzitter Fred Dorst dan ook namens de club zijn waardering uitgesproken voor Rob en hem in de bloemen gezet.

Rob is op zijn 9de jaar lid geworden van L.M.O.  Rob heeft niet alleen gevoetbald, maar is ook als vrijwilliger zeer verdienstelijk geweest voor de club. De belangrijkste functie die Rob heeft vervuld was die van penningmeester voor een periode van meer dan 20 jaar. In 2007 is Rob voor zijn jarenlange verdiensten benoemd tot erelid van L.M.O.. In 2010 is Rob op 61 jarige leeftijd gestopt met voetballen bij de toenmalige Veteranen. Ook al zien we Rob minder vaak op dit moment, soms komt hij nog een wedstrijd van L.M.O. 1 kijken, zien we hem altijd op belangrijke bijeenkomsten van de club en merken we aan alles dat hij ons nog steeds nauwlettend volgt via social media. Daarnaast is Rob nog steeds lid van de kascontrolecommissie, dus heeft hij formeel gezien nog steeds een vrijwillige functie binnen de club. Nogmaals danken wij Rob voor zijn inzet voor de club en prijzen wij zijn “Blauw/Witte” hart!!