Sportpluspredicaat L.M.O. verlengd

L.M.O. mag zich nog een jaar lang officieel Sportplusvereniging noemen. L.M.O. heeft dit te danken aan haar succesvolle maatschappelijke activiteiten, zoals het actief aanbieden van een veilig sportklimaat, de samenwerking met maatschappelijke organisaties die een activiteit aanbieden aan specifieke doelgroepen op het terrein van L.M.O. en ons doven en slechthorende team dat deelneemt aan de reguliere KNVB competitie.

In de afgelopen periode heeft L.M.O. weer mee gedaan aan een toetsingstraject om aanspraak te maken op de ‘Sportplusstatus’. De toetsingscommissie, die werkt in opdracht van Rotterdam Sportsupport, nam onder meer de kwaliteit en borging van de maatschappelijke activiteiten, de interne organisatie, de sociale veiligheid en de financiën onder de loep. De commissie beoordeelt dat L.M.O. aan deze criteria voldoet, zodat de club zich officieel voor nog een jaar Sportplusvereniging mag noemen.

L.M.O. is blij met de Sportplusstatus omdat L.M.O. het belangrijk vindt om meer dan alleen een voetbalvereniging te zijn. L.M.O. is een vereniging waar een grote diversiteit aan mensen uit onze omgeving bij elkaar komen. Veel van deze mensen hebben een niet voetbal gerelateerd probleem en kunnen daarbij hulp gebruiken. Deze hulpvraag komt vaak niet vanzelf. De komende periode wil L.M.O. zich dan ook voornamelijk focussen op het inventariseren van de hulpvraag bij onze leden en het aanbieden van passende maatschappelijke activiteiten aan haar leden in een vertrouwelijke omgeving.

Het Sportplusprogramma is ontwikkeld door Rotterdam Sportsupport voor Rotterdamse sportverenigingen die een bredere maatschappelijke rol willen vervullen. Daarbij kan gedacht worden aan het aanbieden van sportactiviteiten voor bijzondere doelgroepen, aan het aanbieden van sport in de wijk, aan het openstellen van de accommodatie voor gebruik door anderen. Rotterdam Sportsupport ondersteunt verenigingen bij hun maatschappelijke inzet.