Twaalf jeugdtrainers behalen hun JVTC

Vrijdag 3 februari was de laatste dag van de cursus JVTC die sinds december op LMO werd gehouden door de KNVB georganiseerd. Jeugd Voetbal Trainer Coach, een kader opleiding, een basis voor het trainerschap voor de jeugd met veel tips en handvatten hoe een training het beste kan worden georganiseerd. Na het volgen van de cursus bijeenkomsten, steeds hun vrijdagavond opofferend, het maken van huiswerk tijdens het reeds drukke bestaan en het doen van praktijkoefeningen zijn er uiteindelijk twaalf jeugdtrainers van LMO geslaagd.

Spelers en ouders zullen de komende weken en maanden dan ook wel merken dat er een verandering plaats heeft bij diverse teams, in de manier waarop wordt getraind. Niet alleen het positief coachen, maar ook het meer in een voetbalvorm gieten van de training. Dat is best een uitdaging, want je dient dus oefeningen te verzinnen die voetbal echt zijn, vereenvoudigde vormen van het voetbalspel, zonder dus wezenlijke kenmerken van het voetbal kwijt te raken: twee teams, strijd om de bal, scoren.

Een training heeft dan ook een warming up, een doorgezette warming up met bal, en dan voetbalvormen die als training dienen. We gaan het zien. Een aantal trainers heeft de smaak nu te pakken en gaat nu weer een stapje verder met hun opleiding.

Het is verder het doel dat alle trainers bij LMO minimaal een opleiding hebben gelijkwaardig aan het JVTC en dat hoe beter opgeleid, ze ook op hoger acterende teams kunnen worden ingezet. Kennis van het spel, van de spelregels, de normen en waarden en de KNVB-richtlijnen voor een voetbalechte training zijn het uitgangspunt die de komende tijd steeds meer vorm gaan krijgen in de selectie en inzet van trainers bij de jeugdopleiding van LMO.