Verscherping regels L.M.O.

logolmoOp de algemene ledenvergadering van 10 april 2015 is een aantal regels aangescherpt.

De reeds bestaande Statuten en de sinds 25 november 2005 bestaande Geldende Gedragsregels zijn aangevuld met een set vuistregels, die vijf regels bevatten normen waaraan iedereen op en bij L.M.O. zich aan dient te houden.

Verder is de Gedragscommissie officieel bekrachtigd. Deze commissie heeft tot taak alle incidenten te onderzoeken. Alle overtredingen van de vuistregels dienen te worden gemeld bij de Gedragscommissie. Ook als een incident is afgehandeld. Als de Gedragscommissie van mening is dat het incident niet afdoende is afgehandeld, kan zij aanvullende maatregelen voorstellen. Het streven blijft wel dat de leden onderling zoveel mogelijk zelf oplossen, alleen is er nu dus een meldplicht. De Gedragscommissie kan het Hoofdbestuur adviseren die maatregelen te treffen, al dan niet bovenop een sanctie van de KNVB.

Iedere overtreding van de vuistregels door een lid van L.M.O. of een bezoeker bij L.M.O. is dus onderzoeksterrein van de Gedragscommissie. Dus ook zaken die afspeelden op het terrein van een vereniging waar L.M.O. op dat moment te gast is. Andere verenigingen, buitenstaanders mogen zich nu dus bij de Gedragscommissie beklagen over L.M.O.-leden. Klachten over bezoekers bij L.M.O. kunnen ook worden behandeld.

Een korte opsomming:
– geweld, slaan, trappen, kopstoot e.d.;
– schelden, onbeleefd taalgebruik, gebruik van ziektes;
– niet respecteren van wedstrijdleiding, scheidsrechter, vrijwilligers in uitoefening van hun functie;
– trainers die inconsequent omgaan met hun spelers;
– spelers en leden die hun taken en plichten, of gemaakte afspraken verzaken;
– het oogluikend toelaten van wangedrag;
– rode kaart tijdens een wedstrijd;
– alles dat aan de KNVB gemeld zou kunnen worden;
– alles dat L.M.O. een slechte naam zou kunnen geven;
– het niet (tijdig) melden van van een incident of wangedrag;
– etcetera…

Ieder incident dient zo snel als mogelijk te worden gemeld aan een lid van de Gedragscommissie, indien die er niet is, aan een lid van het Hoofdbestuur of Jeugdbestuur. Dit kan ook telefonisch! Laat zo nodig een bericht achter op de voicemail, stuur een sms, of ander bericht. Het niet tijdig melden van een incident wordt immers op zich ook aangemerkt als onjuist gedrag.

Er wordt nog één ouder gezocht om zitting te nemen in die Gedragscommissie. Kandidaten kunnen zich melden bij Michel Collet (Jeugdvoorzitter L.M.O.).