Voetbalvereniging L.M.O., IJ.V.V. De Zwervers en de gemeente Rotterdam bouwen samen aan een trefzekere toekomst

Met trots kondigden de voorzitters van L.M.O. en IJ.V.V. De Zwervers op de nieuwjaarsbijeenkomst voor hun leden aan dat het eerste kwartaal van 2017 wordt benut om een programma van eisen voor een nieuw sportcomplex uit te werken. In dit proces wordt intensief samengewerkt met de gemeente Rotterdam.

De eigen identiteit voor de twee voetbalverenigingen is belangrijk. Dit komt dan ook naar voren in het programma van eisen voor de nieuwe accommodatie, die onderdak gaat bieden aan beide voetbalverenigingen. Ook krijgt iedere voetbalvereniging een eigen ruimte binnen de accommodatie.

Samen met de ontwikkeling van een nieuw sportcomplex wordt er een nieuw kunstgrasveld aangelegd bij IJ.V.V. De Zwervers. Wanneer dat veld wordt aangelegd hangt samen met de ontwikkelingen van het nieuwe complex. Het grassmasterveld van L.M.O. wordt vervangen door een kunstgrasveld medio 2017. De bouw van het nieuwe sportcomplex duurt naar verwachting twee jaar.

Ondanks dat op reguliere basis onderhoud wordt gepleegd en er in het verleden de nodige aanpassingen zijn gedaan, voldoen de huidige accommodaties niet langer meer. Het is een verzameling van opstallen waarvan, door ouderdom en intensief gebruik, de kosten van onderhoud alleen maar toenemen. Dit gaat ten koste van het comfort van de leden en de bezoekers en de financiële positie van de voetbalverenigingen.

L.M.O. en IJ.V.V. De Zwervers zijn al enige jaren met elkaar en met de gemeente Rotterdam in gesprek. In 2016 hebben de voetbalverenigingen intensief samengewerkt aan het visiedocument ‘Samen bouwen aan een trefzekere toekomst’. In dit document wordt aan de gemeente een toelichting gegeven op de gezamenlijke ideeën en plannen waarmee op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke manier de twee bestaande sportcomplexen voorzien kunnen worden van de nodige verbeteringen.

Kwalitatief goede sportvoorzieningen zijn voor de gemeente Rotterdam erg belangrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft daarom in het najaar ingestemd met een reservering van 22 miljoen voor de komende vier jaar om sportvoorzieningen op te knappen. Dit besluit heeft de gesprekken tussen de voetbalverenigingen en de gemeente in een stroomversnelling gebracht en geleid tot een kader waarbinnen ruimte is voor de wensen van beide voetbalverenigingen.

Bewaren