VOORAANKONDIGING: Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 7 maart 2014 om 20.00 uur vindt in de kantine van L.M.O. de Algemene Ledenvergadering plaats. Het is eigenlijk een plicht van elk lid van L.M.O. om kennis te komen nemen van de financiële situatie van de club, het reilen en zeilen binnen de diverse afdelingen, de ontwikkelingen die er spelen zoals de Rotterdamse aanpak veilig voetballen, Stadionpark, de landelijke trend prestatief voetballen op zaterdag i.p.v. zondag en over onze moeilijkheden bijvoorbeeld op het gebied van voldoende vrijwilligers en normen en waarden. Wij hopen dan ook dat deze avond druk bezocht wordt en dat er nieuwe vrijwilligers opstaan die samen met ons gaan helpen om L.M.O. gezond en vitaal te houden met een mooi toekomstperspectief. De definitieve agenda volgt!