Vrijdag 10 april 20.00 uur – Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 10 april om 20.00 uur vindt in de kantine van L.M.O. de algemene ledenvergadering (ALV) plaats. De agenda is als volgt:

 • Opening en mededelingen;
 • Terugblik voetbal seizoen 2013-2014 en vooruitblik 2014-2015 en verder;
  • Stoppen met prestatief voetbal zondag (besluit);
 • Issues/Ontwikkelingen;
 • Financieel verslag seizoen 2013-2014;
 • Begroting seizoen 2014-2015 en verder;
 • Voorstel kledingplan Jeugd L.M.O. m.i.v. seizoen 2015-2016 (besluit);
 • Bestuursverkiezing:
  • Hoofdbestuur:
   • Verkiesbaar:
    • Rob Verkaik (algemeen lid Hoofdbestuur – Voorzitter Technische Commissie);
  • Jeugdbestuur:
 • Rondvraag en sluiting

Het is eigenlijk een plicht van elk lid van L.M.O. om kennis te komen nemen van de financiële situatie van de club, het reilen en zeilen binnen de diverse afdelingen, de ontwikkelingen die er spelen zoals de Rotterdamse aanpak veilig voetballen, Stadionpark, de landelijke trend prestatief voetballen op zaterdag i.p.v. zondag en over onze moeilijkheden bijvoorbeeld op het gebied van voldoende vrijwilligers en normen en waarden. Wij hopen dan ook dat deze avond druk bezocht wordt en dat er nieuwe vrijwilligers opstaan die samen met ons gaan helpen om L.M.O. gezond en vitaal te houden met een mooi toekomstperspectief.