Wijzigen persoonsgegevens

Zijn er gegevens van je gewijzigd, dan kan je dat met dit formulier doorgeven.
Klik hier voor het online wijzigingsformulier.

Het is de plicht van ieder verenigingslid om te zorgen dat L.M.O. op de hoogte is van jouw contactgegevens en dat de gegevens die L.M.O. van je opslaat nog steeds up-to-date zijn. L.M.O. zorgt ervoor dat doorgegeven wijzigingen worden doorgevoerd, zowel in haar eigen ledenadministratie als in Sportlink, van de KNVB.